Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim

Dnia 02-08-2019 godz. 15:12:43

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11