Narzędzia:

Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

Dnia 02-08-2019 godz. 15:11:21

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 12