Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 02-08-2019 godz. 15:06:43

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 85 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 11