Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 02-08-2019 godz. 15:06:11

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 83 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 11