Narzędzia:

Odwołanie przewodniczącego Komisji Zdrowia

Dnia 02-08-2019 godz. 15:04:10

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 81 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 12