Narzędzia:

Odwołanie przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

Dnia 02-08-2019 godz. 15:02:29

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 15