Narzędzia:

Dnia 01-08-2019 godz. 10:03:54

Za: 54 Przeciw: 16 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 27