Narzędzia:

Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Dnia 31-07-2019 godz. 17:29:01

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 59 Przeciw: 8 Wstrzymało się: 16 Nie głosowało: 14