Narzędzia:

Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Dnia 31-07-2019 godz. 17:28:35

Poprawka 11

Za: 25 Przeciw: 56 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16