Narzędzia:

Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Dnia 31-07-2019 godz. 17:26:59

Poprawka 4, 9, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 25

Za: 60 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13