Narzędzia:

Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Dnia 31-07-2019 godz. 17:25:04

Poprawka 2

Za: 25 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14