Narzędzia:

Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Dnia 31-07-2019 godz. 17:24:38

Poprawka 1

Za: 22 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 16