Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie stulecia Związku Podhalan

Dnia 31-07-2019 godz. 10:24:47

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 72 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25