Narzędzia:

Dnia 31-07-2019 godz. 10:16:31

Za: 24 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 22