Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Dnia 31-07-2019 godz. 17:32:01

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 57 Przeciw: 9 Wstrzymało się: 16 Nie głosowało: 15