Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Dnia 31-07-2019 godz. 17:31:37

Poprawka 3

Za: 59 Przeciw: 24 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14