Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Dnia 31-07-2019 godz. 17:31:04

Poprawka 2

Za: 60 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14