Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Dnia 31-07-2019 godz. 17:30:09

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 25 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13