Narzędzia:

Dnia 31-07-2019 godz. 10:13:35

Za: 24 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20