Narzędzia:

Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Dnia 12-07-2019 godz. 17:24:13

Poprawka 8, 14

Za: 60 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12