Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2019 godz. 17:59:14

Poprawka 2, 4

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14