Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Dnia 12-07-2019 godz. 17:57:25

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 58 Przeciw: 19 Wstrzymało się: 7 Nie głosowało: 13