Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2019 godz. 17:51:16

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 63 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 19 Nie głosowało: 14