Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2019 godz. 17:49:46

Poprawka 10

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13