Narzędzia:

Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Dnia 12-07-2019 godz. 17:22:53

Poprawka 2, 18, 19

Za: 25 Przeciw: 60 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12