Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2019 godz. 17:49:02

Poprawka 8

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12