Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2019 godz. 17:48:48

Poprawka 7

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 16