Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2019 godz. 17:47:31

Poprawka 3

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13