Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2019 godz. 17:47:01

Poprawka 1

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18