Narzędzia:

Ustawa o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na podstawie umowy

Dnia 12-07-2019 godz. 17:45:23

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12