Narzędzia:

Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Dnia 12-07-2019 godz. 17:22:16

Poprawka 1, 9

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13