Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Dnia 12-07-2019 godz. 17:43:10

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 60 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 12