Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Dnia 12-07-2019 godz. 17:42:52

Poprawka 22

Za: 25 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13