Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Dnia 12-07-2019 godz. 17:41:35

Poprawka 17, 18, 20

Za: 26 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12