Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Dnia 12-07-2019 godz. 17:40:24

Poprawka 13

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13