Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Dnia 12-07-2019 godz. 17:40:05

Poprawka 12

Za: 82 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13