Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Dnia 12-07-2019 godz. 17:39:46

Poprawka 10, 11

Za: 26 Przeciw: 59 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12