Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Dnia 12-07-2019 godz. 17:38:46

Poprawka 5

Za: 83 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12