Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Dnia 12-07-2019 godz. 17:38:29

Poprawka 2, 4, 7

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13