Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Dnia 12-07-2019 godz. 17:38:01

Poprawka 1, 3, 6

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 14