Narzędzia:

Ustawa o systemie instytucji rozwoju

Dnia 12-07-2019 godz. 17:34:46

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 59 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 12