Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2019 godz. 17:33:58

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 61 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13