Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Dnia 12-07-2019 godz. 17:18:29

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17