Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2019 godz. 17:33:25

Poprawka 21, 22

Za: 85 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12