Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2019 godz. 17:28:29

Poprawka 2

Za: 84 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13