Narzędzia:

Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Dnia 12-07-2019 godz. 17:27:07

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 58 Przeciw: 25 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 13