Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz niektórych innych ustaw

Dnia 12-07-2019 godz. 18:30:57

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 61 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 11 Nie głosowało: 25