Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Dnia 12-07-2019 godz. 18:29:49

Przyjęcie projektu wraz z poprawkami

Za: 24 Przeciw: 42 Wstrzymało się: 8 Nie głosowało: 23