Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Dnia 12-07-2019 godz. 18:28:21

Poprawka 9, 11

Za: 23 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 49 Nie głosowało: 24