Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Dnia 12-07-2019 godz. 18:26:14

Poprawka 3

Za: 24 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 48 Nie głosowało: 25